Den vanligste grunnen til at vi avslår aupairsaker, er fordi vi mener at formålet med tillatelsen ikke er kulturutveksling.

Vi endrer UDIs vedtak i noen saker. Da er det som regel fordi vi har mottatt nye opplysninger eller dokumentasjon som UDI ikke hadde da de avgjorde saken.

Hva vurderer vi?

Den vanligste grunnen til at vi avslår aupairsaker, er fordi vi ikke tror at formålet med oppholdet er kulturutveksling. Det kan for eksempel være at vertsfamilien har samme opprinnelsesland som søkeren. Det kan også være opplysninger i saken som tyder på at vertsfamilien ønsker en hushjelp eller en dagmamma. Vi avslår også hvis au pairen har opplyst at hun eller han er villig til å jobbe ekstra. Hvis søkeren har familie i nærheten av vertsfamilien, kan det også være en grunn til at vi ikke tror at det er kulturutveksling.

I noen saker avslår vi fordi det allerede er en person med samme nasjonalitet som søkeren som bor hos vertsfamilien. Vi kan også avslå når vertsfamilien er en enslig forelder og ikke har dokumentert at han eller hun har minst 50 % samvær med barna sine.

På UDIs sider kan du lese mer om hvilke krav som gjelder for å få en aupairtillatelse (ekstern lenke).

Vi endrer noen ganger UDIs vedtak. Da er det som regel fordi det har kommet inn ny dokumentasjon eller opplysninger i saken etter at saken har kommet til UNE. Det kan for eksempel være at den tidligere au pairen har flyttet ut. Det kan også være i tilfeller der vertsfamilien er en enslig forelder som nå har levert en samværsavtale.

Du bør alltid få frem hvorfor du er uenig med UDI. Hvis UDI mener at forklaringen din ikke er troverdig, kan du oppklare eventuelle misforståelser og gi mer utfyllende opplysninger om saken. Du kan også sende oss dokumentasjon som underbygger opplysningene dine.

Les mer på UDI regelverk:

UDIs rundskriv:

UNEs statistikk

Tallene inkluderer klagesaker og anmodninger om omgjøring av UNEs vedtak.

*Aupairsakene inngår også i tall som gjelder arbeidssaker

Saker behandlet i 2023
7
Saker behandlet i 2022
7
Andel nemndmøter 2023
0 %
Andel nemndmøter 2022
0 %
Andel endrede vedtak 2023
0 %
Andel endrede vedtak 2022
14 %

Nemndmøter i UNE kan være både med og uten personlig fremmøte.

Endrede vedtak betyr at UNE har tatt klagesaken eller omgjøringsanmodningen til følge eller delvis til følge.