Sist oppdatert: 26.03.2020 26.03.2020

Sammendrag: Visum

Klageren fikk ikke visum for å gjennomføre et kortvarig praktikantopphold ved et universitet. Formålet med visumet var ikke lenger tilstede fordi perioden for praktikantoppholdet var utgått.

Sakens bakgrunn

Klageren søkte om visum for 21 dager for å gjennomføre et kortvarig praktikantopphold ved et universitet.
 
UDI avslo søknaden fordi klageren ikke hadde oppfylt vilkåret om tilstrekkelige midler til sitt livsopphold.
 

Vurdering og konklusjon

UNE mente at formålet med klagerens søknad om besøksvisum ikke var oppfylt fordi perioden for praktikantoppholdet var utgått. Det var derfor ikke nødvendig å ta stilling til om klageren likevel hadde oppfylt vilkåret om tilstrekkelige midler til sitt livsopphold.
 
Det var heller ikke grunnlag for å gi visum av humanitære grunner slik dette skal forstås i utlendingsloven § 11.
 

Var dette sammendraget nyttig?