Sist oppdatert: 21.02.2020 21.02.2020

Sammendrag: Permanent oppholdstillatelse

Klageren ble innvilget permanent oppholdstillatelse av UNE fordi kravet til inntekt ble oppfylt etter klageoversendelse fra UDI.

Klageren søkte om permanent oppholdstillatelse, men fylte ikke kravet om selvforsørgelse. UDI regnet ikke med inntekt fra klagerens enkeltpersonsforetak fordi den ikke fremgikk av A-melding fra Skatteetaten. UDI mente at næringsoppgaven klageren hadde sendt inn gjenspeilet driftsinntekten til hans enkeltpersonforetak, og ikke inntekten til klageren. 

Etter klageoversendelsen fra UDI til UNE hadde klageren fått høyere inntekt registrert i A-melding fra Skatteetaten, og fylte dermed vilkårene for selvforsørgelse. De øvrige vilkårene i utlendingsloven 62 første ledd var også oppfylt, og UNE innvilget klageren permanent oppholdstillatelse.

Var dette sammendraget nyttig?