Dette praksisnotatet omhandler rett til flyktningstatus på grunnlag av seksuell orientering etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a. Det gjelder i hovedsak for asylsøkere som er lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersexpersoner (LHBTI-søkere).

Det har lenge vært anerkjent at LHBTI-søkere kan tilhøre en «spesiell sosial gruppe». Det sentrale spørsmålet i de fleste saker er om de har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av sin seksuelle orientering. Dette beror på en konkret vurdering av hver enkelt sak.

Formålet med notatet er å beskrive hovedpunktene i praksis. Det er ikke ment å gi en fullstendig oversikt over alle relevante momenter. Notatet beskriver heller ikke situasjonen for hver enkelt gruppe i hvert enkelt land. 

Notatet er en oppdatering av UNEs praksisnotat av 27.06.2018 «Forfølgelse på grunn av seksuell orientering». Oppdateringen er basert på en gjennomgang av 45 vedtak og beslutninger fra 16 land. De største landene er Afghanistan, Iran, Irak og Nigeria. Sakene gjelder i hovedsak homofile søkere. Denne gruppen omtales derfor spesielt i notatet. Men praksis gjelder tilsvarende for andre søkere som frykter forfølgelse på grunn av sin seksuelle orientering.

Les hele praksisnotatet i PDF