Temaet som ble belyst var oppholdstillatelse på humanitært grunnlag for HIV-smittede asylsøkere.

Stikkord: Sterke menneskelige hensyn, fysiske helseproblemer, innvandringspolitiske hensyn, praksisendring og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Saken gjaldt spørsmål knyttet til eventuell oppholdstillatelse på humanitært grunnlag for en HIV-smittet asylsøker.

Stornemnda vurderte blant annet om det hadde betydning om smitteoverføring hadde skjedd i hjemlandet eller etter ankomst til Norge, betydningen av om behandling eventuelt var påbegynt i Norge og betydningen av hva slags helsetilbud som fantes i hjemlandet.

Les hele sammendraget fra UNEs praksisbase