Det er alltid en saksbehandler som går gjennom saken din og forbereder den før den blir avgjort. Vi ser på alle dokumentene i saken din og vurderer dem opp mot regelverket.

Vi bruker også informasjon om landet du kommer fra. Den viktigste kilden vår er Landinfo, men vi bruker også mange andre kilder.

De fleste sakene avgjøres av en nemndleder

Saksbehandleren foreslår da for nemndlederen hvilket resultat saken skal få og hvorfor. Nemndlederen leser dokumentene og forslaget fra saksbehandleren. Hvis nemndlederen mener det er tvil om hvilket resultat saken skal få, skal saken behandles i et nemndmøte.

Noen saker behandles i nemndmøte

Når saken behandles i et nemndmøte, er det én nemndleder og to nemndmedlemmer som bestemmer. Noen ganger mener nemndlederen at det er nødvendig at du kommer til UNE for å forklare deg muntlig. Da vil vi gi deg beskjed om at du må møte hos UNE. Andre ganger mener nemndlederen at saken kan avgjøres uten at du kommer hit og forklarer deg. Les mer om hvilke saker som behandles i nemndmøte her.

De enkleste sakene avgjøres i sekretariatet

I helt enkle saker, kan sekretariatet i UNE avgjøre saken uten å involvere en nemndleder. Da vil minst to saksbehandlere vurdere og avgjøre saken.

Helt spesielle saker behandles i stornemnd

I helt spesielle tilfeller, avgjøres saken av en stornemnd. Det skjer et par ganger i året. I en stornemnd avgjøres saken av tre nemndledere og fire nemndmedlemmer.