Når vi er ferdig med å behandle saken din, får du et skriftlig vedtak fra oss. Hvor lang tid det går før du får svar, avhenger av hva slags sak det er.

Her kan du se forventet ventetid for ulike sakstyper.

I vedtaket skal det alltid stå en begrunnelse for resultatet.

Vi sender vedtaket til deg eller din advokat

Hvis du har en advokat eller fullmektig, sender vi vedtaket dit. Da er det advokaten som skal informere deg om hva som står i vedtaket.

Hvis du ikke har en advokat eller fullmektig, sender vi vedtaket til deg. Vedtaket sendes med digital post, du får derfor raskere beskjed om du har en egen digital postkasse. Hvis du ikke har en digital postkasse blir vedtaket skrevet ut på papir og bruker lengre tid på å komme fram.

Det er viktig at vi har adressen din, og at du gir beskjed til oss hvis du flytter. Hvis du har en gyldig oppholdstillatelse må du melde adresseendring til folkeregisteret (ekstern lenke). Hvis du ikke har en gyldig oppholdstillatelse må du melde adresseendring til politiet (ekstern lenke).

Saken din er ferdig når du har fått vedtaket

Et vedtak fra UNE betyr at saken din er ferdig avgjort, etter at både UDI og UNE har vurdert den. Du må da følge det som står i vedtaket. Her kan du lese mer om hva du må gjøre og hvilke muligheter du har hvis du har fått beskjed fra UNE om å forlate Norge.