Sist oppdatert: 02.04.2024 02.04.2024

Statistikkoppgaver barn

La barna finne ut hvilke land det kom flest asylsøkere fra i fjor, hvilke land som er de største arbeidsinnvandrerlandene og annen statistikk.

For de fleste oppgavene finner barna svar i diagrammene på statistikksiden. Noen av oppgavene er refleksjonsoppgaver hvor barna må finne svarene på annen måte. Refleksjonsoppgavene er godt egnet som gruppeoppgaver. 

 • Hvilket land kom det flest asylsøkere fra i 2022? 
 • Hvilket land kom det flest asylsøkere fra i 2023? 
 • I hvilke verdensdeler ligger de fem landene som det kom flest asylsøkere fra i fjor?
 • Fra hvilket land var det flest som fikk ja på asylsøknaden sin i 2022?
 • Fra hvilket land var det flest som fikk ja på asylsøknaden sin i 2023?
 • Hva tror du kan være grunner til at det er mange som flykter fra de tre landene som ligger øverst på 2023-statistikken?
 • Velg tre av landene fra statistikken, og skriv 1-3 setninger om hva du kan om disse landene.
 • Fra hvilke tre land kom det i 2023 flest for å bo med familien i Norge? 
 • I hvilke verdensdeler ligger de fem landene det kom flest fra i 2022?
 • Er det land fra alle verdensdelene med på statistikken, eller er det noen verdensdeler som ikke er med?
 • Fra hvilke tre land kom det flest for å jobbe i Norge i 2022? 
 • Hvilke tre land har lavest søyler i 2022? Og i 2023?
 • Hvorfor er det mange som kommer til Norge for å jobbe, tror du?
 • Fra hvilke tre land kom det flest for å studere i Norge i 2022?
 • Se på de fem landene med lavest søyler i 2023. Hvilke verdensdeler ligger de i?
 • Hvor mange flere kom det fra Tyskland enn fra Frankrike i 2023?