Ventetiden for EØS-oppholdssaker er 8 - 14 måneder

Ventetiden gjelder for alle klagesaker til EØS-borgere eller deres familier som har søkt om varig opphold eller oppholdskort etter EØS-regelverket.

For saker om utvisning, finner du antatt ventetid på denne siden.

Hva kan du gjøre for at vi skal behandle saken din så raskt som mulig?

Du kan sørge for at vi har alle dokumentene vi trenger for å behandle saken. Sjekklister finner du på UDIs nettsider (eksternt nettsted). 

Det er også viktig at du leser vedtaket fra UDI og deres begrunnelse for hvorfor saken din ble avslått.

Når bruker vi lengre tid enn det vi sier?

Noen ganger bruker vi lengre tid på å behandle en sak enn det vi pleier. Da er det som regel en grunn til det. Det kan være at vi venter på informasjon fra deg som har klaget. Det kan også være at vi trenger informasjon fra andre instanser.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.