Omgjøringsanmodninger er saker hvor den som allerede har fått et avslag fra UNE, ber oss om å se på saken på nytt. Vi prioriterer ikke disse sakene like høyt som vanlige klagesaker. Det er blant annet fordi vi er bedt om å prioritere klagesakene av Justis- og beredskapsdepartementet. Derfor varierer ventetiden for omgjøringsanmodninger mer enn for klagesaker.

Ventetiden for omgjøringsanmodninger som ikke gjelder asyl

De fleste omgjøringsanmodninger som ikke gjelder asylsaker blir behandlet innen ni måneder.

Denne ventetiden gjelder for omgjøringsanmodninger i saker om familieinnvandring, studie- eller arbeidstillatelse, au-pair, reisebevis, visum, EØS-tillatelser, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, utvisning eller tilbakekall.

Her finner du ventetiden for omgjøringsanmodninger i asylsaker. 

Lengre ventetid for noen sakstyper

  • Omgjøringsanmodninger i utvisningssaker. Ventetiden: 12 måneder.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.