Ventetiden for saker om permanent oppholdstillatelse er 0 - 8 måneder

Det betyr at vi behandler de fleste sakene innen åtte måneder. Noen vil kunne få svar allerede i løpet av noen dager. Dette gjelder saker hvor det er klart at UNE vil komme til det samme resultatet som UDI. Med en gang vi har behandlet klagen din vil du få beskjed fra oss.

Hva kan du gjøre for at vi skal behandle saken din så raskt som mulig?

Du kan sørge for at vi har alle dokumentene vi trenger for å behandle saken. For søknader om permanent oppholdstillatelse har UDI laget egne sjekklister for dette (eksternt nettsted).

Det er også viktig at du leser vedtaket fra UDI og deres begrunnelse for hvorfor saken din ble avslått.

Ventetiden kan endre seg.

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.