Ventetiden for statsborgerskapssaker er 0 - 6 måneder

For tiden varierer ventetiden i statsborgerskapssakene. Det er noen saker vi kan avgjøre med en gang, og da kan svaret fra oss komme allerede etter noen dager. Andre saker behandler vi innen seks måneder.

Hva kan du gjøre for at vi skal behandle saken din så raskt som mulig?

Du kan sørge for at vi har alle dokumentene vi trenger for å behandle saken. I statsborgerskapssaker har UDI laget en sjekkliste for dette (eksternt nettsted).

Det er også viktig at du leser vedtaket fra UDI og deres begrunnelse for hvorfor saken din ble avslått.

Når bruker vi lengre tid enn det vi sier?

Noen ganger bruker vi lengre tid på å behandle en sak enn det vi pleier. Da er det som regel en grunn til det. Det kan være at vi venter på informasjon fra deg som har klaget. Det kan også være at vi trenger informasjon fra andre instanser, som for eksempel en ambassade, politiet eller UDI.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.