UNE opphever returstopp til Tripoli, suspensjonen av utreiseplikt (returstopp) til øvrige deler av Libya opprettholdes.

UNE har innhentet oppdatert landinformasjon om situasjonen for asylsøkere som returnerer til Libya, og avholdt flere nemndmøter for å vurdere retursituasjonen til landet. UNE mener at den generelle sikkerhetssituasjonen i, og rundt, Tripoli, Libya nå er tilstrekkelig avklart. På bakgrunn av dette har UNE i dag besluttet å oppheve den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten til Tripoli og omegn, herunder distriktene Tripoli, Jafara, Zawiya, Nuqat al Khams, og Murqub.

I redegjørelsen publisert 05.01.2015, orienterte UNE om at det på bakgrunn av lengre tid med økt uro og høyt konfliktnivå ble besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur til Libya.

Avgjørelsen om å oppheve suspensjonen til Tripoli, Libya innebærer at alle personer som tidligere har fått, eller som fra nå av får, endelig vedtak om retur til området, plikter å forlate Norge. Politiet kan gjenoppta iverksetting av tvangsreturer til Tripoli, Libya. Personer som har fått utsatt iverksetting kan fremdeles oppholde seg lovlig i Norge inntil UNE har behandlet saken.

UNE følger nøye med på situasjonen i Libya, og gjør konkrete og individuelle vurderinger av spørsmålet om retur i hver enkelt sak. Dette innebærer at enkelte kan få tillatelse til videre opphold i Norge, ut fra individuelle beskyttelsesbehov eller av humanitære grunner, mens andre nå igjen får plikt til å returnere.

Ved vurderingen av sikkerhetssituasjonen og risikoen for overgrep i Libya bygger UNE på et bredt spekter av kilder, bl.a. på informasjon fra FN-organisasjoner, herunder UNHCR, UNSMIL og OHCHR, og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, herunder Amnesty International og Human Rights Watch.

Videre har UNE bygget på landrapporter fra utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon, Landinfo, utgitt i samarbeid med svenske, danske, belgiske og nederlandske utlendingsmyndigheter.

For øvrig bygger UNE på oppdaterte rapporter fra norsk spesialutsending for utlendingssaker ved ambassaden i Kairo, som har et spesielt ansvar for å følge med på situasjonen i Libya.