Publisert 22.02.2024   Redegjørelser Retur Utreisefrist Returstopp
Personer med utreiseplikt til Jemen har siden april 2015 kunne bli værende i Norge selv om de ikke hadde fått noe vedtak om dette i sin egen sak. Denne generelle returstoppen oppheves nå. Heretter må den enkelte ha et selvstendig vedtak for å kunne oppholde seg lovlig i Norge.
Publisert 16.02.2024   Redegjørelser Regelverksendringer Au pair
Endringene i au pair-ordningen gjelder fra 15. mars 2024. Fra denne datoen kan ikke personer fra land utenfor EØS lenger søke om oppholdstillatelse for å komme til Norge for å jobbe som au pair.
Publisert 12.02.2024   Redegjørelser
I 2023 behandlet UNE flere saker enn de tre foregående årene. Totalt behandlet UNE 5743 saker, men fikk også flere saker enn forventet fra UDI.
Saker som gjeld barn kan vere komplekse og vanskelege. Dette er noko av det UNE jobbar med for å sikre at barnets beste blir vareteke.
Staten v/Utlendingsnemnda fekk medhald av Høgsterett i dom frå Høgsterett 12. desember 2023, HR-2023-2351-A.
Vi har oppdatert eit praksisnotat som beskriv vurderingane vi gjer i desse sakene.
Publisert 13.11.2023   Redegjørelser Rettssaker Asyl/beskyttelse
Det er første gongen Høgsterett avgjer terskelen for når medverknad til eit alvorleg brotsverk dannar grunnlag for utestenging (eksklusjon) frå flyktningstatus. Saka blir behandla 14.- 15- november.
Publisert 09.11.2023   Redegjørelser Saksbehandling Returstopp
UNE ser ingen tegn til en fredelig løsning på krigen i Sudan i nærmeste fremtid. For å unngå at saker blir liggende ubehandlet i lang tid, har UNE besluttet å gjenoppta behandlingen av Sudan-saker. Vi opphever samtidig suspensjonen av utreiseplikten.
Publisert 23.10.2023   Redegjørelser Returstopp Saksbehandling
Plikten til å returnere til Gaza etter endelig avslag er midlertidig suspendert. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert dit nå.
Publisert 17.10.2023  
Dagens program finner du her.