Publisert 23.12.2015   Debattinnlegg Asyl/beskyttelse
Helsingforskomiteen kobler vedtak i Norge med hendelser i Tsjetsjenia på et grunnlag som i virkeligheten er høyst usikkert, skriver UNEs kommunikasjonssjef i et innlegg i Aftenposten 23.12.15
Publisert 21.12.2015   Rettssaker Asyl/beskyttelse Redegjørelser
Saka blei behandla i plenum med 19 dommarar og gjaldt ei asylsak om internflukt for ein familie frå Afghanistan.
Publisert 10.11.2015   Redegjørelser Barn
Alle barnefamiliane som er transporterte ut, har no fått svar på omgjeringskrava sine.
Publisert 09.11.2015   Rettssaker Redegjørelser
Har spørsmålet om kor tett eit barn er knytt til Noreg, noko å seie for om internflukt ikkje er urimeleg? Kan domstolen prøve dette spørsmålet fullt ut? Dette er noko av det Høgsterett skal vurdere.
Publisert 02.11.2015   Redegjørelser Barn
28 av 29 barnefamiliar som er transporterte ut, har fått svar på omgjeringskrava sine. Fire familiar får så langt kome tilbake.
Publisert 17.09.2015   Returstopp Redegjørelser
UNE mener det ikke lenger er grunnlag for en generell returstopp til deler av Irak.
Publisert 14.09.2015   Kronikk Saksbehandling Rettssikkerhet
UNE gjør sitt beste for at saksbehandlingen skal være korrekt og rettssikker.
Publisert 14.08.2015   Barn Redegjørelser
Per 21.09.2015 har 15 uttransporterte barnefamilier fått svar på sine omgjøringsanmodninger, hvorav: fire barnefamilier har fått en tillatelse til å bo i Norge; elleve barnefamilier har fått avslag etter behandling i nemndmøte.