Inntil videre vil politiet ikke gjennomføre returer til Jemen. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter å ha fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse blir også midlertidig opphevet.

Den siste tidens eskalering av konflikten i Jemen, herunder økte kamphandlinger, sivile tap og antallet berørte provinser, har medført en forverring av den generelle sikkerhetssituasjonen i landet. UNE har på denne bakgrunn besluttet å suspendere utreiseplikten.

Dette innebærer at jemenittiske borgere som tidligere har fått endelig vedtak der UNE opprettholder UDIs avslag, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket. Dette omfatter – i tillegg til tidligere asylsøkere – også personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.

Beslutningen er tatt for å sikre at UNE får nødvendig oversikt og kan foreta en grundig vurdering av retursituasjonen i sentrale deler av landet.

UNE har underrettet Politiets utlendingsenhet (PU) om at ingen i nevnte personkrets skal sendes ut inntil videre.

UNE gjør oppmerksom på at suspensjonen av utreiseplikten ikke gjelder for personer som omfattes av Dublin-forordningen eller første asyllandregelen. Disse vil fortsatt bli returnert til det landet deres asylsøknad skal behandles etter internasjonale avtaler og overenskomster.