Kart Yemen

Foto: Adobe Stock

Personer med utreiseplikt til Jemen har siden april 2015 kunne bli værende i Norge selv om de ikke hadde fått noe vedtak om dette i sin egen sak. Denne generelle returstoppen oppheves nå. Heretter må den enkelte ha et selvstendig vedtak for å kunne oppholde seg lovlig i Norge.

Da UNE i 2015 besluttet å suspendere utreiseplikten til Jemen, var det på grunn av en forverret og akutt vanskeligere sikkerhetssituasjon i landet. Vedtak som innebar plikt til å returnere, var ikke lenger forsvarlig å gjennomføre.

Nå nesten ni år senere, i februar 2024, er sikkerhetssituasjonen i Jemen fortsatt svært utfordrende. Betydningen dette har, vil fortsatt bli vurdert i de enkeltsakene UDI og UNE har til behandling. Mange jemenitter har fått selvstendige tillatelser på grunn av dette, og så lenge situasjonen er som den er, vil slike tillatelser fortsatt bli gitt. Avslag vil likevel kunne forekomme, særlig i tilfeller hvor den det gjelder har mulighet til opphold i et såkalt trygt tredjeland, det vil si et annet land enn Jemen eller Norge.

Når suspensjonen av utreiseplikt nå oppheves, vil i prinsippet politiet også kunne gjennomføre uttransporter med tvang. Det vil da gjelde for personer som har fått et endelig avslag og så oversittet fristen til å forlate Norge. Politiets utlendingsenhet (PU) har orientert UNE om at de kjenner til i underkant av 10 saker hvor det er fattet vedtak som innebærer en utreiseplikt til Jemen.

Personer som er i en slik situasjon, vil kunne søke om oppholdstillatelse eller be om omgjøring av tidligere vedtak for å avklare sin mulighet for videre opphold i Norge. UNE vil da fortsatt gi beskyttelse i de saker der retur til Jemen er utilrådelig.