RB-17 inneheld sjekkpunkt for oppfølging etter at ei avgjerd er teken i stornemnda. Det går kort tid frå vedtaket blir registrert, til det blir offentleggjort. Sjekklista skal derfor sikre ei einskapleg og god oppfølging av desse sakene. Sjå også IR-03 og RB-14.