Sist oppdatert: 21.04.2020 21.04.2020

Sammendrag: Arbeid

Klageren søkte om midlertidig oppholdstillatelse som sesongarbeider. UNE avslo søknaden fordi det ikke var sannsynlig at klageren ville motta nok lønn.

Bakgrunn

Klageren har flere ganger hatt opphold som sesongarbeider i Norge. Hun søkte om oppholdstillatelse for å arbeide på en gård siste halvår av 2019.  Med i søknaden var blant annet arbeidstilbudsskjema og arbeidskontrakt. I UDIs avslag sto det at informasjon fra skattemyndighetene viste at klageren tidligere ikke hadde mottatt lønnen som var oppgitt i arbeidstilbudet. Utbetalt lønn hadde vært mye lavere, og det var tvil om realiteten i arbeidstilbudet. I klagen sto det blant annet at arbeidet var væravhengig og de oppgitte arbeidsperiodene var derfor veiledende.
 

UNEs vurdering

UNE mente at det ikke var sannsynlig at klageren ville få nok lønn for arbeidet. Hun hadde arbeidet for samme arbeidsgiver tidligere og faktisk utbetalt lønn var ikke det samme som i arbeidstilbudet hennes. UNE mente derfor at det ikke var sannsynlig at arbeidsgiveren i en ny periode ville gi klageren lønn som det sto i nytt arbeidstilbud. UNE viste også til at arbeidstilbudet gjaldt høsten 2019, og at det ikke lenger var et konkret arbeidstilbud da UNE fattet vedtak i desember 2019. Søknaden ble derfor avslått.

Var dette sammendraget nyttig?