Sist oppdatert: 21.04.2020 21.04.2020

Sammendrag: Arbeid

Klageren ønsket oppholdstillatelse som sesongarbeider i Norge. UNE avslo søknaden fordi arbeidstilbudet ikke var reelt.

Bakgrunn

Klageren hadde i flere år utført sesongarbeid for samme firma. Hans arbeidsgiver søkte på nytt om midlertidig oppholdstillatelse for klageren, og la blant annet frem vitnemål og arbeidstilbud. UDI mente at klageren ikke hadde dokumentert at han var faglært landbruksmekaniker, og avslo søknaden. I klagen ble det fremlagt et diplom fra fullført landbruksmekanikerutdanning, karakterutskrift og en uttalelse fra arbeidsgiver. UNE ba om mer informasjon om hvorfor firmaet trengte en landbruksmekaniker i fulltidsstilling. Arbeidsgiveren svarte at de trengte en landbruksmekaniker som kunne utføre service og reparasjoner på landbruksmaskinene i virksomheten.
 

UNEs vurdering

UNE mente at klagerens arbeidstilbud ikke var reelt. UNE innhentet informasjon fra Skatteetaten og Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret. Informasjonen viste at klageren i tidligere år ikke hadde jobbet på tillatt måte etter oppholdstillatelsene hans, og at arbeidsgiveren hadde gitt feil opplysninger. UNE mente også at arbeidsgiveren i tidligere år trolig hadde omgått regelverket. Klageren hadde utført faglært arbeid på gården, mens han fikk lønn og hadde tillatelse som ufaglært. Fordi arbeidsgiveren tidligere ikke hadde forholdt seg til arbeidsavtaler og opplysninger sendt inn til utlendingsmyndighetene, mente UNE at man ikke kunne stole på opplysningene i den nye søknaden. UNE mente at det ikke var sannsynlig at klageren hadde et konkret tilbud om heltidsarbeid, og fornyet derfor ikke oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker. UNE skrev også i vedtaket at arbeid i strid med tidligere tillatelser kunne være et eget grunnlag for utvisning. Det var heller ikke sterke menneskelige hensyn i saken, og klageren ikke var vernet mot retur til hjemlandet.
 

Var dette sammendraget nyttig?