Kart over Gaza

Plikten til å returnere til Gaza etter endelig avslag er midlertidig suspendert. Det innebærer at ingen blir tvangsreturnert dit nå.

Utlendingsnemnda (UNE) har 18.10.2023 besluttet å midlertidig suspendere utreiseplikten inntil seks måneder, frem til 17.04.2024, for personer med endelig vedtak som innebærer retur til Gaza.

Bakgrunnen er den pågående krigen mellom Israel og Hamas, forverringen av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza. Vestbredden er ikke omfattet av suspensjonen.

Hvem omfattes av suspensjonen?

Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak som innebærer en retur til Gaza, inntil videre ikke plikter å rette seg etter utreiseplikten som følger av vedtaket. Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket. UNE berostiller ikke saker som er omfattet av suspensjonen, og fortsetter å behandle saker på vanlig måte.

UNE følger situasjonen

Suspensjonen er besluttet for inntil seks måneder for at UNE kan følge konfliktens utvikling og få en nødvendig og detaljert oversikt over situasjonen. Innen fire uker før utløpet av suspensjonen, vil UNE vurdere retursituasjonen til Gaza, og om suspensjonen skal forlenges eller oppheves.

Dublin-saker ikke omfattet 

Personer med saker omfattet av Dublin III-forordningen eller første asyllandregelen er ikke omfattet av suspensjonen. De skal fortsatt returnere til det første europeiske landet de søkte beskyttelse i, som skal behandle saken og vurdere om de trenger beskyttelse.

Politiet er underrettet

UNE har ikke oversikt over det totale antallet borgere fra Gaza som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold. UNE har nå rundt 20 saker til behandling som kan innebære vurdering av retur til Gaza.

Politiets utlendingsenhet har fått beskjed om at ingen personer som omfattes av suspensjonen skal returneres til Gaza nå.