Bilde av ordbokdefinisjon au pair

Foto: Shutterstock

Endringene i au pair-ordningen gjelder fra 15. mars 2024. Fra denne datoen kan ikke personer fra land utenfor EØS lenger søke om oppholdstillatelse for å komme til Norge for å jobbe som au pair.

Søknader som er registrert etter 15.mars 2024, vil ikke bli innvilget. Justis- og beredskapsdepartementet sier i en pressemelding at endringen følger prinsippet om at ufaglært arbeidskraft først og fremst skal komme fra EØS-området.

De som allerede er i Norge som au pair eller de som har søkt og bestilt time for levering av søknad innen 15. mars 2024, kan få oppholdstillatelse i Norge som au pair i inntil to år fra de fikk sin første tillatelse. 

Personer fra EØS-land kan fortsatt komme til Norge som au pair eller praktikant, i tråd med de eksisterende reglene om fri bevegelighet innen EØS. 

Du kan lese mer om endringene i pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet.