forskriftsendringer

Konvertitter får en utvidet rett til nemndmøtebehandling. Reglene trer i kraft 1. august i år.

Dette skriver regjeringen i en pressemelding.

Forslaget betyr at det skal gis rett til nemndmøtebehandling i asylsaker der troverdigheten av en konvertering er et vurderingstema. Unntak er i saker der særlige grunner taler imot det.

Det gis også en tydeligere rett til å føre vitner.

Begrunnelsen for de nye reglene ligger i de bevismessige utfordringene saker om konvertering kan by på, som klarlegging av en persons indre religiøse overbevisning.

Endringene er en direkte oppfølging av dette punktet i Granavolden-erklæringen:

«Sikre at det avholdes nemndsmøte med personlig oppmøte og at det gis mulighet til å føre vitner under nemndsmøte i Utlendingsnemnda i asylsaker der vurderingstemaet er troverdigheten ved en konvertering. Den utvidede adgangen til personlig oppmøte gjelder kun én gang i hver sak.»

Mer informasjon