Statistikk 2023

I 2023 behandlet UNE flere saker enn de tre foregående årene. Totalt behandlet UNE 5743 saker, men fikk også flere saker enn forventet fra UDI.

Tallene er hentet fra UNEs systemer ved årsskiftet og omfatter både klagesaker og omgjøringsanmodninger.

– Vi fikk over 1300 flere saker fra UDI enn det prognosene la opp til ved begynnelsen av året. Det betyr at vi har behandlet flere saker enn tidligere år, men vi endte også opp med å ha flere ubehandlete saker ved utgangen av 2023, sier direktør Marianne Jakobsen.

Det er særlig innenfor sakstypene arbeid og familieinnvandring at sakene har økt i antall.

Behandlet flest tilbakekallssaker i nemndmøter

4,1 % av sakene, det vil si 235 saker, ble avgjort i nemndmøter i 2023. De fleste sakene som ble behandlet i nemndmøter var tilbakekallssaker. Deretter fulgte beskyttelse og utvisning.

Omgjorde 17,5 % av sakene

Totalt omgjorde UNE 17,5 % av alle sakene i 2023. Det vil si at UNE endret det opprinnelige vedtaket. Antall omgjøringer var omtrent likt som i 2022 da omgjøringsprosenten var 18 %. Av de sakene som ble behandlet i nemndmøter ble 57 % omgjort.

Flest asylsaker fra Iran

Av asylsakene som ble realitetsbehandlet av UNE i 2023, var de fleste fra Iran, etterfulgt av Irak og Afghanistan. Totalt behandlet UNE asylsaker fra 71 ulike land.

Forventer å motta flere asylsaker i 2024

I 2024 tilsier prognosene at UNE vil motta ca. 500 færre saker enn i 2023, men at antallet asylsaker vil gå opp. En av årsakene til det, er at det forventes et økt antall Ukraina-saker.

Du finner flere tall på våre statistikk-sider.