Aktuelt

Spørmål og svar

I regjeringsplattformen (Hurdalsplattformen 2021 - 2025) står det at den nye regjeringen vil avvikle au-pair-ordningen. Vi har ikke mer informasjon om dette enda.