Aktuelt

Spørsmål og svar

Ja, det kan regnes som inntekt. Det er en inntekt som du må dokumentere med leieavtale, kontooverføringer og en eventuell depositumkonto. Leieinntekter som er skattepliktige, må du dokumentere med skatteoppgjør som viser at de er innrapportert til skattemyndighetene. Hvis leieinntektene ikke er skattepliktige, må du kunne dokumentere dette.

Hvis referansepersonen er selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak, er det driftresultatet eller skattbar inntekt som regnes som inntekt. Når UNE vurderer om det er sannsynlig at fremtidig inntekt vil være oppfylt, ser vi blant annet på siste skatteoppgjør, siste års næringsoppgave, oppdaterte opplysninger om inntekter og utgifter og uttalelser fra en autorisert regnskapsfører.

Hvis referansepersonen har inntekt fra aksjeselskap, må det dokumenteres at det er tatt ut lønn fra selskapet. Når UNE vurderer om det er sannsynlig at fremtidig inntekt vil være oppfylt, ser vi blant annet på siste skatteoppgjør, regnskap, bankutskrifter, momsoppgave og uttalelser fra en autorisert regnskapsfører.

Ja, det kan ha betydning at det har blitt et nytt år når vi vurderer tidligere inntekt. Hvis UNE får vite fjorårets inntekt fra skattemyndighetene, vil vi legge den til grunn.

Dersom referansepersonen har inntekt som ikke er innrapportert og bekreftet av skattemyndighetene ennå, vil vi legge til grunn inntekten fra i forfjor. Dette kan for eksempel gjelde for noen selvstendig næringsdrivende.