Aktuelt

Spørsmål og svar

Mange søker om utlendingspass for å kunne få BankID og/eller førerkort i Norge. UNE forstår at utlendinger uten identitetsdokumentasjon står overfor praktiske utfordringer i hverdagen, som å skaffe BankID og/eller førerkort. Dette gjelder for alle utlendinger som ikke oppfyller kravene for å få utstedt et norsk reisedokument og som ikke har identitetsdokumenter fra hjemlandet.

Til tross for disse utfordringene, kan ikke behovet for legitimasjon være avgjørende for om en person skal få utlendingspass.