Aktuelt

Spørsmål og svar

De aller fleste sakene i UNE avgjøres uten nemndmøte. Men hvis vi mener det er tvil om hva som er riktig resultat i saken, vil den bli avgjort av en nemnd. 

Vi omgjør normalt ikke et vedtak om utvisning på grunn av etterfølgende omstendigheter, for eksempel at du har fått barn i etterkant av utvisningsvedtaket. Men det kan gjøre at du får et kortere innreiseforbud, og i noen tilfeller føre til at vi omgjøre utvisningen, fordi vi legger vekt på hensynet til barnets beste. 
 
Er du utvist fra Norge for to eller fem år og har barn i Norge som har norsk statsborgerskap, oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket, kan du søke familieinnvandring fra og med seks måneder før innreiseforbudet utløper. Du må fylle vilkårene for en ny oppholdstillatelse. 

Hvis du har blitt utvist fra Norge, men likevel ønsker å reise hit, kan du søke UDI om å få opphevet innreiseforbudet. Hva kravene er, og hvordan du går frem for å søke, kan du lese mer om på UDIs nettsider.