Aktuelt

Spørsmål og svar

  • Hvis du får tilbakekalt hele eller deler av tillatelsen din etter utlendingslovens § 63, så mister du opptjent botid for den tilbakekalte perioden. 
  • Hvis tillatelsen du har opphører etter utlendingslovens § 37, så mister du ikke botiden du har opptjent frem til tillatelsen din opphører.