Tallene omfatter ikke asylsaker som behandles etter Dublin-prosedyren.

Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2022

12 %

Behandlede saker siste fem år

Tallene inkluderer både klagesaker og omgjøringsanmodninger.

 • 2022
  :
  649
 • 2021
  :
  762
 • 2020
  :
  1103
 • 2019
  :
  1292
 • 2018
  :
  2611

Behandlede saker siste fem år per land

Land 2022 2021 2020 2019 2018
Iran 115 150 172 177 381
Irak 71 71 109 114 335

Afghanistan

46

68

76 209 805
Etiopia 66 68 72 102 270
Eritrea 65 59 40 94 129
Somalia 36 36 41 92 98
Albania 25 35 24 49 32
Russland 13 20 92 32 29
Ukraina 1 20 30 24 23
Prosentdel endra vedtak 2022
30 %
Prosentdel endra vedtak 2021
25 %
Prosentdel nemndmøte 2022
11 %
Prosentdel nemndmøte 2021
13 %

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.