Tallene omfatter ikke asylsaker som behandles etter Dublin-prosedyren.

Tallene kan avvike noe fra UNEs virksomhetsrapporter og andre kilder på grunn av avrundinger og eventuelle korrigeringer i datamaterialet.

Andel av sakene i 2023

10 %

Behandlede saker siste fem år

Tallene inkluderer både klagesaker og omgjøringsanmodninger.

 • 2023
  :
  572
 • 2022
  :
  653
 • 2021
  :
  789
 • 2020
  :
  1104
 • 2019
  :
  1292

Behandlede saker siste fem år per land

Land 2023 2022 2021 2020 2019
Iran 104 115 150 172 177
Irak 53 71 71 109 114

Afghanistan

51

46

68

76 209
Etiopia 34 66 68 72 102
Eritrea 32 65 59 40 94
Somalia 35 36 36 41 92
Albania 4 25 35 24 49
Russland 5 13 20 92 32
Ukraina 4 1 20 30 24
Prosentdel endra vedtak 2023
27 %
Prosentdel endra vedtak 2022
30 %
Prosentdel nemndmøte 2023
11 %
Prosentdel nemndmøte 2022
11 %

Endra vedtak tyder at UNE har teke klagesaka eller førespurnaden om omgjering heilt eller delvis til følgje.

Nemndmøte i UNE kan gå føre seg med eller utan klagaren til stades.