Publisert 19.12.2014   Returstopp Redegjørelser
Inntil videre vil politiet ikke gjennomføre returer til Usbekistan. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter tidligere å ha fått avslag på søknad om oppholdstillatelse, blir også midlertidig opphevet.
Publisert 19.12.2014   Barn Redegjørelser
Endringer i utlendingsforskriften kalt «varig ordning for lengeværende barn» trådte i kraft 8. desember 2014. Forskriftsendringen tydeliggjør hvilke momenter som skal ha betydning for vurderingen av om det kan gis opphold til barn som har sterk tilknytning til Norge.
Publisert 17.12.2014   Debattinnlegg Asyl/beskyttelse Barn
Det er tvangsreturene som synes i media, men hverdagen i utlendingsforvaltningen handler mest om å gi opphold. I over 70 prosent av asylsakene gis tillatelse, enten av Utlendingsdirektoratet i førsteinstans eller av Utlendingsnemnda som klageorgan.
Publisert 27.10.2014   Debattinnlegg Rettssaker Konvertitter
I sitt innlegg 21.10.2014 skriver Joakim Aalberg at han stoler mer på rettsvesenet enn på byråkratene i UNE.
Publisert 20.10.2014   Debattinnlegg Barn Asyl/beskyttelse
Spørsmålet i overskriften ble stilt i Rogalands Avis 8. oktober i et innlegg signert Heidi Bjerga, leder av støttegruppen for Neda. Det er et interessant spørsmål som vi i Utlendingsnemnda (UNE) gjerne kan gi noen svar på.
Publisert 16.10.2014   Barn Redegjørelser
NOAS har bedt UNE om å suspendere utreiseplikten for barnefamilier med tre års opphold i Norge. Her finner du UNEs svar.
Publisert 15.10.2014   Kronikk Rettssikkerhet Rettssaker
Advokatforeningens nå avsluttede aksjons- og prosedyregruppe har ved flere anledninger kritisert rettssikkerheten i Utlendingsnemnda.
Publisert 14.10.2014   Asyl/beskyttelse Kronikk
DEBATT: Afghanere, som anses å ha konvertert fra islam til kristendommen, har et beskyttelsesbehov og gis oppholdstillatelse i Norge.
Publisert 13.10.2014   Redegjørelser Barn
Ny forskriftsbestemmelse § 8-13 (engangsløsning) trådte i kraft 1. juli. UNE har som mål å være ferdig med de sakene som faller innenfor engangsløsningen i løpet av høsten.
DEBATT: Ettersom det stilles spørsmål ved rettssikkerheten for asylsøkere, ser jeg behov for å belyse spørsmålet sett fra Utlendingsnemnda (UNE).