Publisert 16.12.2016   Saksbehandling Redegjørelser
UNE har knyttet til seg en medisinsk rådgiver for bistand i saksbehandlingen og i rettssaksarbeidet.
Publisert 02.12.2016   Returstopp Redegjørelser Storskog
Utreiseplikta er oppheva for utlendingar som i 2015 søkte vern i Noreg etter å ha reist inn ved Storskog.
Publisert 29.09.2016   Redegjørelser Storskog
Den kraftige økningen i antallet asylsøkere over Storskog høsten 2015 gjorde at UNE etablerte et eget «Hurtigløpprosjekt» for å håndtere denne porteføljen.
Publisert 07.09.2016   Kronikk Asyl/beskyttelse
I en kronikk i Aftenposten søndag 14. august har Jan-Paul Brekke interessante refleksjoner og synspunkter rundt utviklingen av EUs asylpolitikk.
Publisert 26.08.2016   Rettssikkerhet Redegjørelser
Antall omgjøringer av våre egne vedtak viser at Utlendingsnemnda er mer opptatt av klagernes rettssikkerhet enn Aftenbladets Torunn Egge Roux later til å tro.
Publisert 30.06.2016   Kronikk
Ved å forbinde all form for migrasjon med asyl, tilslører vi virkeligheten.
Publisert 07.04.2016   Dublinsaker Redegjørelser
Dublin-samarbeidet og rapportar om dårlege mottaksforhold i Italia for asylsøkjarar har prega samarbeidet mellom Italia og andre europeiske land lenge før asyltilstrøyminga til Europa eksploderte i fjor haust.
Publisert 22.02.2016   Storskog Redegjørelser
UNE har tidlegare i år halde 20 nemndmøte i enkeltsaker for utlendingar som kom over Storskog og søkte asyl i Noreg, der spørsmålet var om dei aktuelle personane trygt kan sendast tilbake til Russland.