Publisert 07.12.2018   Debattinnlegg Asyl/beskyttelse Rettssaker
Politiske føringer styrer aldri vedtakene i UNE, svarer UNEs direktør i et debattinnlegg i Dagsavisen.
UNE har fått medhold av Høyesterett i en sak om tilbakekall av flyktningstatus og midlertidig oppholdstillatelse, i et spørsmål om klagerne var «settled migrants».
Publisert 26.09.2018   Redegjørelser Familieinnvandring Stornemnd
Stornemnda kom til at de var saklig og juridisk uenig med Sivilombudsmannen om tolkningen av ettårsfristen i familieinnvandringssaker.
Publisert 20.09.2018   Konvertitter Debattinnlegg Rettssikkerhet Iran
UNEs avdelingsdirektør Ketil Larsen holdt innledning til konvertittkonferansen arrangert av Stefanusalliansen, Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig råd, Bispemøtet og NOAS. Her kan du lese innledningen.
Publisert 19.09.2018   Saksbehandling Redegjørelser
Nye rutiner tilrettelegger for at flere enn før kan forklare seg muntlig.
Publisert 17.09.2018   Konvertitter Rettssikkerhet Debattinnlegg
I Fædrelandsvennen 11. september er advokat Vegard Bø Bahus kritisk til Utlendingsnemndas saksbehandling overfor asylsøkere som har konvertert.
I Dagbladet 31. august går advokat Arild Humlen hardt ut mot Utlendingsnemnda ( UNE).
Vår viktigste oppgave er å gi beskyttelse til de som trenger det, og ikke returnere noen til forfølgelse.
UNEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster innledet debatten 'Hva skal til for at en konvertitt blir trodd' under Arendalsuka. Her kan du lese innlegget.
Seks av ti saker var frå søkarar med endeleg avslag som ønskte ei ny vurdering.