Publisert 21.12.2017   Rettssaker Familieinnvandring Redegjørelser
UNE har oppfylt plikten til utredning og begrunnelse i en familieinnvandringssak.
Publisert 21.11.2017   Redegjørelser Afghanistan Asyl/beskyttelse
Noen som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, vil nå få sakene sine vurdert på nytt.
Publisert 09.11.2017   Redegjørelser Identitet Rettssaker
Å nekte utstedelse av reisebevis til flyktninger uten sannsynliggjort identitet, er i samsvar med flyktningkonvensjonen, slår ny Høyesterettsdom fast.
Publisert 09.11.2017   Debattinnlegg Rettssikkerhet
I Klassekampen 8. november er Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter svært kritisk til at regjeringen kan instruere Utlendingsnemnda (UNE) om lovtolkning og skjønnsutøvelse.
Publisert 13.10.2017   Redegjørelser Asyl/beskyttelse
UNE ønsker å kunne snakke direkte med henne før saken behandles ferdig.
Publisert 12.10.2017   Redegjørelser Konvertitter Asyl/beskyttelse
Ressursutvalget består av personer foreslått av ulike trossamfunn og livssynsorganisasjoner.
Publisert 29.09.2017   Redegjørelser Familieinnvandring Barn
Beskriver UNEs praksis i saker der foreldre søker om oppholdstillatelse på grunn av samvær med barn i Norge.
Publisert 28.09.2017   Debattinnlegg Konvertitter Asyl/beskyttelse
Denne uken lanserte NOAS og kristne organisasjoner rapporten «Tro, håp og forfølgelse» om iranske konvertitter. Her er innlegget UNEs kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster holdt under lanseringen:
Publisert 18.09.2017   Redegjørelser Saksbehandling
UNE sine stornemndvedtak, praksisnotat, interne retningslinjer og faglege rettleiarar finst no som rettskjelder på LovdataPro.
Publisert 31.08.2017   Redegjørelser Undersøkelser
I en undersøkelse gjort av Opinion, svarer 58 prosent at de har svært stor eller ganske stor tiltro til utlendingsmyndighetene.